Strategi

Har din virksomhed lagt en webstrategi?

Hvor stor betydning har internettet for din forretning? Har det ændret sig de sidste 5 år, og hvordan forventer du at det ser ud om 5 år?

Vi kan hjælpe med at afdække i hvilken markedet og den teknologiske udvikling på internettet er ved at tage din virksomhed hen, og at opsætte overordnede mål for udvikling af din forretning på nettet, og identificeret behovet for løsninger og ressourcer.

Hvad skal dine webløsninger gøre for din forretning?

Mange virksomheder begår den fejl at de ikke træder et skridt tilbage, og klart definere de ønsker til at hvad en webløsning skal gøre for deres forretning/organisation, hvilke målgrupper de går efter, og hvordan de vil nå dem. Er strategien på plads, er det langt lettere at specificere kravet til løsninger, og hvilke ressource/kompetencer det vil kræve at drive dem internt.

Derfor skal det hver gang du sætter et nyt projekt eller delprojekt i søen, så skal det være klart hvad det ønskede resultat skal være, så man kan måle, evaluere og optimere den fremadrettet indsats.

Hvad kan vi hjælpe jer med?

Vi kan hjælpe jer med at stille de rigtige spørgsmål, så I kan få defineret jeres strategi. I kender jeres virksomhed/organisation og jeres marked. Vi kan bidrage med viden om de forskellige veje I kan gå for at realisere jeres strategi INDEN i endelig specificere kravene til webløsninger.

Få hjælp til at få lavet en webstrategi

Kan I svare på ...

Hvordan vil I bruge internettet til at udvikle jeres virksomhed?

Hvor vil I gerne være om 1 år?

Hvor vil I gerne være om 5 år?

Kan der bygges videre på jeres nuværende webløsninger?

Hvilke økonomiske ressourcer kræver det at gennemfører?

Har I kompetencerne i organisationen til at drive det?

  1. Ring på 31 46 47 32

  2. Kontakt os
    1. Jeg vil gerne kontaktes af inCOMPANY omkring Wordpress hjemmeside-løsninger: